Uddannelsesvejledning på Sunds-Ilskov Skole

                                    

Uddannelsesvejledningen på Sunds Skole varetages af Jørgen Krogh Poulsen, der er tilknyttet Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning, UU-Herning, www.uu-herning.dk.

Uddannelsesvejledningen har især fokus på de unge, der på grund af personlige og/eller faglige vanskeligheder har svært ved at træffe eller gennemføre et uddannelsesvalg. Der vil blive lagt vægt på valget af ungdomsuddannelse, vejledningsaktiviteter og valgforberedende tilbud i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne, så eleven i samarbejde med hjemmet kan træffe sit uddannelses- og erhvervsvalg.

Vejledningen tilrettelægges bl.a. som:

Se også www.uu-herning.dk samt www.ug.dk, hvor der findes mange oplysninger om uddannelser og job og meget andet.

E-vejledning - når du har tid

Som elev og forælder kan du også bruge www.evejledning.dk, hvis du har spørgsmål til uddannelse og job. E-vejledning har åbent dag, aften og weekend. Du kan få svar på spørgsmål om bl.a. ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. E-vejledning kan også hjælpe med at give dig overblik og idéer til uddannelsesvalg. Man kan frit vælge, om man vil kontakte e-vejledning på mail, chat, sms eller telefon.